Hälsofrämjande ledarskap

Medieladan följde projektet ”Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg” med filmkameran. Målgruppen var alla chefer i sex kommuner i Gävleborgs län. Här filmade Medieladan föreläsningar och gjorde intervjuer med föreläsare och projektdeltagare.
En av filmerna: