Projektdokumentation genom blogg

Norrbackaskolan utvecklar sin lärmiljö på flera sätt. Allt dokumenteras genom bloggen som ligger på Pedagog Sundsvall: http://pedagogsundsvall.se/norrbackaskolan/. Mycket film ryms i bloggen – som synliggör elevers vardag med alla dess utmaningar, och personalens engagemang och kompetens när det handlar om pedagogik, motorik och starka värdegrund.