Projektdokumentation genom blogg

Norrbackaskolan utvecklar sin lärmiljö på flera sätt. Under ett par år följde Medieladan deras arbete genom film och blogg.