Filmade föreläsningar

forelasning

Genom att filma föreläsningar eller konferenser blir den kunskap och nyhet som det handlar om tillgängligt för många fler. Och goda möjligheter för egen repetition efteråt.