Hej hemvändare och hitflyttare!

Bron Innovation har drygt 50 medlemsföretag och organisationer knutna till sig. Alla med det gemensamma intresset för verksamhetsutveckling i ett digitalt samhälle. För detta krävs bl a kompetenta IT-personer – vi behöver många av dom hit till Sundsvallsregionen. Därav ett rekryteringsevent i Stockholm, då vi hoppas på både hitflyttare och hemvändare! Några har redan tagit steget till flytt – som ex Dafina Hasini.