Hållbart arbetsliv

Hälsoprojektet Hållbart arbetsliv främjar hälsa inom Sundsvalls kommun. Målet är att ta fram hållbara verktyg som kan användas i hela organisationen. Projektet pågår fram till juli 2018, och Medieladan är med som dokumentatör av projektet.  Genom filmer och intervjuer tydliggör vi de arbetsverktyg som växer fram under projektets gång.