Hållbart arbetsliv

Hälsoprojektet Hållbart arbetsliv fraämjade hälsa inom Sundsvalls kommun. Målet var att ta fram hållbara verktyg som kunde användas i hela organisationen. Projektet pågick fram till juli 2018, och Medieladan var med som dokumentatör av projektet.  Genom filmer och intervjuer tydliggjordes de arbetsverktyg som växte fram under projektets gång.