Film

[ …Det handlar mest om  att bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa förtroende…]

Medieladan hjälper firmor, organisationer och projekt att bli synliga på webben genom bild och film. Jag gör gärna film som instruerar eller dokumenterar och är med under hela eller delar av processen. Från idé till manus, redigering och publicering. Speciellt varmt om hjärtat ligger att ta fram filmat innehåll till webbkurser, men även hela webbkursbyggen är min specialitet. (Mycket genom mitt jobb på Teknikutbildarna.se. )

VovvePäron är webbkurser som riktar sig till hundägare. Ett samarbete mellan Tinas Hundliv och Medieladan. I den finns också kursen ”Draghundsskola – Nordisk stil” som Medieladan producerade för Svenska Draghundsportförbundet.

Tillsammans med Teknikutbildarna producerade Medieladan en webbkurs till Sveriges Maskinringar. Föreningen ska ISO-certifieras, och behöver utbilda samtliga sina 5000  medlemsföretag som finns spridda över hela landet.

SPELPÄRON var den webbkurs som Medieladan producerar tillsammans med Månster design. Webbkursen som handlade om gaming var aktuell 2016-2018. Kursen innehöll vände sig till nyfikna, oroliga och frustrerade gamingföräldrar.