Offentliga e-tjänster

”Behovsdriven utveckling av offentliga e-tjänster” (BIP), så kallas det projekt som drivs av Mittuniversitetet, och som Medieladan följde med filmkameran. Föreläsningar dokumenterades, intervjuer med både projektdeltagare och  med folk på stan gjordes för att tillgängliggöra forskningsprojektet för allmänheten. En av filmerna: