Dokumentation kring förstudie

Bron Innovation genomförde tre workshops i en förstudie som handlade om offentliga upphandlingar. Samtliga workshops filmades och intervjuer gjordes med deltagarna.  Här är en av de tre filmerna – som tillsammans med en större skriftlig rapport redovisades vid förstudiens slut.