Integration och musik i skön förening

I Finsta, strax norr om Sundsvall, ligger Gångvikens skola och förskolan Humlan. Tillsammans med Kulturskolan drev de ett treårigt projekt som gick under namnet El Sistema i Finsta. Det projektet följde Medieladan med film, ord och många tankar. Dokumentationen skedde i bloggform.